Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-18
Opis

Wnoszę projekt zakupu i zamontowania ławek do siadania w celu odpoczynku przy ulicy Żeromskiego na odcinku od ulicy Niedziałkowskiego do ulicy Zbrowskiego. Obecnie ławki na placu Corazziego nie zaspokajają potrzeb mieszkańców. Dla osoby starszej czy schorowanej idącej np. do Urzędu Miejskiego od strony wiaduktu nad torami/Lubelska nie ma miejsca na odpoczynek. Nie ma gdzie usiąść - najwyżej na parapetach sklepów.

Lokalizacja
ul. Żeromskiego od Niedziałkowskiego do ulicy Zbrowskiego
Uzasadnienie
 
Załączniki