Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-18
Opis

Projekt zakłada zakup mobilnego kontenera, który będzie służyć bezdomnym zamieszkującym Radom. O tworzenie takich miejsc apeluje Rzecznik Praw Obywatelskich - mobilne łaźnie prowadzą do realnej poprawy standardu życia osób najbardziej wykluczonych.

W ramach projektu powstanie kontener, który będzie pełnił funkcję pomieszczeń łaźni dla osób bezdomnych i będzie administrowany przez instytucję miejską lub wybraną w drodze konkursu organizację pozarządową. W kontenerze świadczone będą usługi polegające na udostępnieniu osobom bezdomnym podstawowych zabiegów higienicznych w postaci kąpieli i możliwości wymiany odzieży wierzchniej. Kontener będzie wyposażony w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o.. Na wyposażenie łaźni złożą się moduły z umywalkami, prysznicami i sanitariatami. Osoby bezdomne będą mogły skorzystać z przyborów do golenia.

Łaźnia będzie dostosowana również do osób niepełnosprawnych i tych ze szczególnymi potrzebami higienicznymi.

Kontener zostanie umieszczony w wybranych przez urząd miejscu po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb. Kontener powinien być dostosowany do zmiany miejsca.

Koszt szacunkowy: do 200 000  zł

Lokalizacja
Radom
Uzasadnienie
 
Załączniki