Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-18
Opis

Projekt polega na kontynuacji działań profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do placówek edukacyjno-wychowawczych, stowarzyszeń, fundacji, parafii, klubów sportowych itp. skupiających dzieci i młodzież, mającego na celu przekazywanie dobrych wzorców zachowań , zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej jako istotnego elementu profilaktyki.

Ważnym aspektem projektu jest nacisk na kulturę kibicowania podczas masowych imprez sportowych, turniejów i meczów piłki nożnej klubu sportowego Radomiak, w tym nauczania prawidłowych postaw społecznych. Oprócz działań edukacyjnych zostaną również przeprowadzone imprezy sportowo-rekreacyjne, turnieje ogólnopolskie na terenie Radomia oraz towarzyszące im festyny z udziałem zawodników grup młodzieżowych w okresie całego roku kalendarzowego, kibiców Radomiaka kreujących pozytywne wzorce oraz seniorów. Zostaną nagrane spoty reklamowe promujące dobre praktyki kibica z klasą oraz negujące złe i niewłaściwe zachowania. Dla wszystkich grup młodzieżowych zostaną zakupione koszulki z roboczym hasłem "Gramy i kibicujemy z klasą" oraz „Łączy Nas Radomiak”. Mamy na celu doposażenie w sprzęt sportowy i poprawę infrastruktury sportowej na obiektach, których prowadzone jest szkolenie piłki nożnej Akademii Radomiak przy ul. Rapackiego, ul. 11 Listopada, gdzie prowadzone będzie szkolenie klas sportowych piłki nożnej oraz na nowym obiekcie przy ul. Struga 63.

Ważnym założeniem projektu jest popularyzacja piłki nożnej i zdrowego trybu życia poprzez organizację otwartych naborów grup szkoleniowych w dyscyplinie sportu - piłka nożna, skierowanych do najmłodszych grup dzieci i młodzieży. Najlepszym dowodem wskazującym wprost na celowość i potrzebę realizacji takiego zadania jest liczba dzieci i młodzieży stale uczestnicząca w systemie szkolenia sportowego Radomiak Sp. z o.o. Liczba, która co warte podkreślenia, z roku na rok stale rośnie. Jesienny nabór do najmłodszych roczników naszego klubu zwiększył dwukrotnie w grupach naborowych ilość pochłoniętych pasją do piłki nożnej najmłodszych mieszkańców naszego miasta, wraz zresztą ze swoimi rodzicami, gdzie bez względu na okoliczności i problemy życia codziennego, regularnie uczestniczą w zajęciach sportowych. To cieszy, to pokazuje, że pomimo tego, iż w dzisiejszych czasach bardzo trudno zarazić dzieci i młodzież aktywnością fizyczną, dzięki realizacji takich zadań, to się udaje.

Koszt: do 300 000 zł.

Lokalizacja
Radom
Uzasadnienie
 
Załączniki