Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-18
Opis

Celem projektu jest szeroko pojęte kształtowanie postaw patriotycznych oraz pamięci historycznej związanej z naszym miastem, poprzez prezentowanie w powstającej Galerii Radomskiego Sportu przekazów multimedialnych opowiadających o wybitnych radomskich sportowcach przeplatających się z ważnymi wydarzeniami historycznymi związanymi z Radomiem.

Projekt ten obejmować miałby wyposażenie Galerii Radomskiego Sportu w urządzenia elektroniczne w tym monitory, projektory, telebimy i komputery niezbędne do obsługi całości systemu multimedialno - informatycznego wraz z osprzętem niezbędnym do realizacji przekazów oraz przygotowanie prezentacji i materiałów multimedialnych.

W związku z tym iż właśnie powstaje Radomskie Centrum Sportu przy ul. Struga, a w nim Galeria Radomskiego Sportu wydaje się że czas na taki projekt jest idealny.

Ponadto promowanie pamięci historycznej oraz postaw patriotycznych poprzez nowoczesne elektroniczne środki przekazu wraz z wykorzystaniem najnowszych nowinek technicznych wydaje się w dzisiejszych czasach jak najbardziej zasadne jeśli nie konieczne by zainteresować społeczeństwo wychowane na Internecie i smartfonie historią Radomia, poprzez opowieści o sporcie i ciekawych wydarzeniach a może wręcz ciekawostkach prezentowanych w nowoczesny i budzący zainteresowanie sposób.

Wolę współpracy przy tworzeniu powyższego projektu wyrazili już seniorzy związani z radomskim sportem oraz Stowarzyszenie Radomianie Razem, które to jest pomysłodawcą utworzenia Galerii Radomskiego Sportu

Lokalizacja
Galeria Radomskiego Sportu w nowo powstającym Radomskim Centrum Sportu przy ulicy Struga.
Uzasadnienie
 
Załączniki