Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-18
Opis

Zbudowanie rzeźby Amora na kolumnie w radomskim parku Kościuszki lub  Stary Ogród, otoczonej ławkami. Miejsce to  mogłoby szybko stać się  popularnym wśród zakochanych do spotkań lub zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć.

Lokalizacja
Obszar O
Uzasadnienie
 
Załączniki