Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-18
Opis

Mając na uwadze oddanie do użytku nowo powstający obiekt hali sportowej na 5 tyś. miejsc oraz rozwój i popularyzację koszykówki w Radomiu i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku o mieście poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym na terenie Radomia planujemy przeprowadzić szereg działań mających na celu zainteresowanie uczestnictwem w takich widowiskach sportowych jak mecze koszykówki i pozyskanie nowej grupy kibiców i sympatyków oraz wyrobienie pozytywnych nawyków i przyzwyczajeń poprzez innowacyjne połączenie obszarów kultury fizycznej, edukacji i ekologii.

1. Poprzez realizację projektu planujemy wpłynąć na poprawę sprawności fizycznej społeczności radomskiej w szczególności dzieci i młodzieży.

2. Poprzez zainteresowanie całorocznymi akcjami chcemy zachęcić jak największą liczbę mieszkańców , szczególnie rodziny z dziećmi do czynnego udziału w widowisku sportowym- meczach koszykówki. Poprzez organizację kilku festynów sportowo-rekreacyjnych czy organizację quizów dla kibiców i dzieci oraz konkursy z nagrodami.

3. Organizacja całorocznych zajęć fitness dla matek z dziećmi prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. Dla dzieci podczas pobytu rodziców na zajęciach fitness zostaną zorganizowane gry i zabawy edukacyjne, animacje kulturalne, sportowe, plastyczne itd. Prowadzone przez animatorów w tym celu zatrudnionych. Zadanie będzie zrealizowane minimum

raz w tygodniu w co najmniej 5 punktach na terenie Radomia.

Projekt jest adresowany w szczególności do tych osób, które jeszcze nie uczestniczyły/rzadko bywały na meczach koszykówki lub jakichkolwiek widowiskach sportowych i będzie on połączony z aktywnym uczestnictwem na meczach koszykówki. Projekt zakłada wykorzystanie dyscypliny sportu jakim jest koszykówka do kreowania właściwych zachowań, poszanowania środowiska i wyrobienia nawyków właściwej selekcji odpadów m. in. Poprzez zabawy z celnym rzucaniem do odpowiedniego koloru kosza.

Koszt do 300 000 zł.

Lokalizacja
Projekt ogólnomiejski
Uzasadnienie
 
Załączniki