Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-18
Opis

Kontynuacja zwycięskiego projektu BO 2017

Nordic Walking świetną formą ćwiczeń skierowaną do szerokiej grupy wiekowej. Jednak wymaga poznania prawidłowej techniki.

Projekt zakłada prowadzenie otwartych zajęć z trenerem, który nauczałby w teorii i praktyce jak bezpiecznie i prawidłowo uprawiać ten piękny sport.

Otwarty charakter zajęć pozwoliłby na korzystanie z nich przez wiele osób. Start przemarszu grupy mógłby się zaczynać w Radomskich Parkach i innych terenach zielonych, którego układ pozwala na bezpieczne maszerowanie w kółko.

Kontynuacja projektu realizowanego w 2017 r..

Lokalizacja
Radom
Uzasadnienie
 
Załączniki