Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Kontynuacja zwycięskiego projektu BO 2017

Obcowanie ze sztuka jest jedną z wyższych potrzeb w życiu człowieka.

Projekt zakłada organizację i prowadzenie w 2019 roku cyklu warsztatów literacko- teatralnych skierowanych do mieszkańców Radomia z każdej grupy wiekowej. Takie połączenie pozwoli także na integrację międzypokoleniową uczestników.

W okresie sprzyjającej pogody spotkania te mogłyby się odbywać w Muszli Koncertowej w Parku Kościuszki oraz budynkach „Łaźni” gromadząc uczestników i widzów z całego miasta.

Projekt zakłada również wsparcie rozwoju artystów radomskich – poetów, grupy muzyczne, utalentowanych radomian, utalentowaną młodzież szkolną.

Zajęcia/warsztaty powinny być prowadzone przez osoby doświadczone w pracy utalentowaną artystycznie młodzieżą.

Koszt: do 200 000 zł.

Lokalizacja
Radom
Uzasadnienie
 
Załączniki