Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

W związku z wprowadzanymi przepisami odnośnie walki ze smogiem i innymi zanieczyszczeniami powietrza proponuje dofinansować działania skierowane w zwalczanie źródeł zanieczyszczeń w mieście Radomiu. W ramach projektu można wyposażyć i przeszkolić patrol Straży Miejskiej, który będzie prowadził monitoring powietrza.

Do zadań patrolu należałoby:

- pobieranie i analizowanie próbek powierza

- sprawdzanie czym mieszkańcy palą w piecach

- edukacja jak ważna jest termomodernizacja budynków (kamera termowizyjna)

- monitoring zanieczyszczeń powietrza

- edukowanie i karanie za przetwarzanie termiczne odpadów komunalnych

 - inne działania wynikające z przepisów

Przykładowe zakupy:

1)     Kamery termowizyjne

2)     Mierniki jakości powietrza– dostosowane do wprowadzanych przepisów.

3)     Szkolenie funkcjonariuszy SM

Patrol Straży Miejskiej odpowiednio wyposażony i przeszkolony może skutecznie wspierać starania miasta na rzecz ekologii i ochrony powietrza.

Przez dodatkowe wyposażenie Straży Miejskiej można zwiększyć skuteczność kontroli posesji pod względem spalonych odpadów w piecach.

Przetwarzanie termiczne odpadów komunalnych w piecach jest trudne do wykrycia.

Kamera termowizyjna może być wykorzystywana podczas kontroli posesji do edukacji właścicieli jak ważna jest termomodernizacja budynków (straty ciepła).

 

Proponowana kwota dofinansowania walki z zanieczyszczeniami powietrza to 300 000 zł

Lokalizacja
Miasto Radom
Uzasadnienie
 
Załączniki