Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Klasztor OO. Bernardynów w Radomiu został wyeksponowany poprzez jego iluminację w roku 2017, zakończyły się prace nad etapem I (oświetlenie strony północnej i zachodniej).

Klasztor prezentuje się pięknie i jest bardzo atrakcyjnym elementem Miasta Kazimierzowskiego.

Projekt zakłada dokończenie w roku 2019 całego oświetlenia Klasztoru O.O Bernardynów w Radomiu- etap II strona południowa i wschodnia wraz z dokończeniem oświetlenia połaci dachowych i wieży. Nadmieniam iż wykonany projekt iluminacji jest na cały obiekt

Lokalizacja
Klasztor Ojców Bernardynów, ul. Żeromskiego
Uzasadnienie
 
Załączniki