Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Przełożenie oraz częściowa wymiana zniszczonych płyt chodnikowych na odcinku ulicy Żwirki i Wigury.
W obecnym stanie ciąg pieszy utracił swoją wartość użytkową oraz stwarza zagrożenie, gdyż poprzesuwane w pionie płyty powodują upadki pieszych oraz utrudniają poruszanie się osób z wózkami dziecinnymi. Po opadach deszczu i w okresie roztopów lokalne zagłębienia wypełniają się wodą, co zmusza pieszych do poruszania się po ruchliwej jezdni.

Lokalizacja
ulica Żwirki i Wigury - odcinek pomiędzy ulicami Kusocińskiego oraz 11 Listopada
Uzasadnienie
 
Załączniki