Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Łąki kwietne czyli, mieszanki kwiatów polnych w parku Ustronie I leśniczówka poprawią bioróżnorodność I estetykę parków. Będą również źródłem pożywienia dla motyli I pszczół.

Koszt: do 100 000 zł.

Lokalizacja
Park Ustronie, Leśniczówka
Uzasadnienie
 
Załączniki