Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Pomysł zakłada zakup oraz zamontowanie 100 budek lęgowych dla ptaków mieszkających w naszym mieście - jerzyków, wróbli, sikorek. Budki dostosowane przede wszystkim dla jerzyków zamieszkiwane są również przez inne ptaki. Budki zostaną rozmieszczone na budynkach użyteczności publicznej należących do miasta oraz ewentualnie na budynkach spółdzielni mieszkaniowych za wcześniejszą zgodą zarządów spółdzielni. Wcześniejsze rozmieszczenie budek zostanie skonsultowane z ornitologiem, tak aby lokalizacja była jak najlepsza dla zwierząt. Wróble i jerzyki zamieszkują teren naszego miasta, ale rozwój nowego budownictwa ogranicza ich miejsca lęgowe. Na co dzień ptaki te ułatwiają życie mieszkańców - wróble ograniczają rozrost szkodliwych owadów a  jerzyki żywią się np. kleszczami.

 

Koszt zakupu jednej budki - 60 zł

Koszt zamontowania jednej budki - ok. 40 zł

Konsultacje ornitologiczne - ok. 500 zł

Koszt projektu: do 50 000 zł.

Lokalizacja
obszar ogólnomiejski
Uzasadnienie
 
Załączniki