Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Projekt zakłada uzupełnienie ubiegłorocznego remontu o elementy małej infrastruktury, które uczynią wypoczynek w Parku Planty jeszcze przyjemniejszym. Zakres prac obejmuje:

 

a. Ustawienie „leżaków miejskich” (ławki w kształcie leżaków) na trawie w parku – ok 15 szt. (w grupach 3x3 szt.) (zał. 1)

b. Budowa mini fontanny - studni lub kaskady - na wysokości ul. Chałubińskiego wraz z placykiem (zał. 2 i 3)

c. Zasadzenie drzew owocowych i wonnych kwiatów

d. Stworzenie "motylowych zakątków", czyli kilku punktów, w których będą zasadzone rośliny przyciągające motyle i ustawione domki dla tych owadów (zał. 5)

e. Instalacja edukacyjnych tablic zawierających opisy roślin występujących w parku, a także zwierząt, ich zwyczajów, itp. 

Lokalizacja
Park Planty
Uzasadnienie