Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Wnoszę o połączenie już istniejących fragmentów ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Chrobrego. Brakujący fragment dotyczy odcinka od ul. 11-go Listopada (prawie) do Galerii Słonecznej. Bardzo poprawi to bezpieczeństwo, wygodę i ułatwi poruszanie się rowerem wzdłuż ul. Chrobrego.

Lokalizacja
Fragment ul. Chrobrego (między ul. 11-go Listopada a Galerią Słoneczną)
Uzasadnienie
 
Załączniki