Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

W rejonie ulic Żwirki Wigury oraz Sowińskiego daje się zauważyć dramatyczny brak miejsc parkingowych.  Wniosek dotyczy przebudowy, mającej na celu uzyskanie optymalnego kształtu parkingu, przy jednoczesnym zwiększeniu jego powierzchni z 300 do 600 metrów kwadratowych. Istniejące obecnie od strony południowo zachodniej lokalne poszerzenie chodnika nie udrażnia w żaden sposób ruchu pieszego, natomiast proponowana do przeznaczenia pod parking powierzchnia pomiędzy północno wschodnią krawędzią obecnego parkingu a istniejącym chodnikiem stanowi obecnie dziki, błotnisty, rozjeżdżony kołami samochodów trawnik.


W trakcie realizacji proponowanej inwestycji nie ucierpiałaby żadne drzewa ani krzewy.

1.
Zwiększająca się liczba samochodów w mieście (ponad 140 tysięcy pojazdów) obliguje władze miasta do przygotowania terenu pod miejsca parkingowe, zwłaszcza na starych osiedlach - takich jak osiedle XV-Lecia.
2.
Teren obecnie przeznaczony na parking za wieżowcami przy ulicy Sowińskiego ma fantazyjny, obły kształt - atrakcyjny urbanistycznie w latach 60-tych ubiegłego wieku. Obecnie ten kształt ogranicza możliwość manewrowania parkującym samochodom.
3.
Współczesny przelicznik ilości miejsc parkingowych, według norm urbanistycznych, zawsze przekraczający  jedno miejsce parkingowe na 1 mieszkanie, odzwierciedla realną liczbę samochodów przypadających na jedną rodzinę. Nie jest on zachowany na osiedlu XV-Lecia.

Lokalizacja
ul. Sowińskiego
Uzasadnienie
 
Załączniki
  1.  Załącznik (16.__zal.pdf) (206.82 KB)