Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

    W rejonie ulic Żwirki i Wigury oraz Sowińskiego daje się zauważyć dramatyczny brak miejsc parkingowych. Współczesne metody budowania parkingów pozwalają zbudować parking metodą bardziej przyjazną środowisku. Zastosowanie eko paneli trawnikowych pozwala uniknąć kosztownej inwestycji odwodnienia terenu oraz zachować drzewostan i zieleń trawnikową.
    
    Wniosek dotyczy pokrycia eko panelem trawnika na odcinku pomiędzy dwoma istniejącymi zatoczkami parkingowymi na ulicy Żwirki i Wigury, z pozostawieniem istniejącej roślinności wysokiej.

1.
Zwiększająca się liczba samochodów w mieście (około 3000 rocznie) powoduje wzrost zapotrzebowania na miejsca parkingowe na każdym osiedlu.
2.
Osiedle XV-Lecia było budowane w latach 60-tych ubiegłego wieku. Nie przewidziano wtedy tak znaczącej liczby miejsc parkingowych w planie urbanistycznym osiedla.
3.
Adaptacja trawnika w sposób nie niszczący (zastosowanie paneli EKO) dla potrzeb komunikacyjnych zapoczątkowałaby proces urbanistyczny modelowania Osiedla XV-Lecia dla współczesnych potrzeb. Pewne uszczuplenie trawnika pod parking można zrekompensować z naddatkiem, nasadzając zieleń wysoką po drugiej stronie chodnika. Należy zauważyć, iż rosnące obecnie na terenie pomiędzy zatoczkami parkingowymi drzewa nie stanowią przeszkody w wykorzystaniu tej powierzchni do parkowania a więc nie zachodzi w tym przypadku konieczność usuwania lub modelowania istniejącej roślinności wysokiej.
4.
Proponowana inwestycja pozwoliłaby uporządkować sytuację prawną na wymienionym odcinku ulicy Żwirki i Wigury. Obecnie, ze względu na dramatyczny brak miejsc parkingowych, kierowcy mimo wielokrotnych interwencji MZDiK oraz innych służb miejskich, nagminnie pozostawiają swoje samochody na trawnikach, rozjeżdżając zieleń.
5.
Przedmiotowy projekt pozwoliłby zebrać doświadczenia i być może zapoczątkowałby w Radomiu, wzorem innych miast, harmonijne wykorzystanie pasa zieleni także do celów parkowania.

Lokalizacja
ul. Żwirki Wigury - odcinek pomiędzy ulicami Kusocińskiego i 11 Listopada
Uzasadnienie
 
Załączniki
  1.  Załącznik (15._zal_1.pdf) (2722.49 KB)
  2.  Załącznik (15._zal_2.pdf) (36.65 KB)