Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Celem projektu jest uczynienie ul. Rwańskiej przyjazną dla pieszych, uwzględniając jednocześnie pozostałych uczestników ruchu. W jego ramach zostaną wykonane:

1.      Ustawienie mebli miejskich i klombów z kwiatami w kilku punktach na ulicy;

2.      Utworzenie tzw. „tukana” czyli przejazdu dla rowerów z możliwością korzystania z niego przez pieszych w osi Żeromskiego-Rwańska.

3.      Czytelne oznaczenie miejsc parkingowych w ciągu ulicy Rwańskiej.

4.      Użycie znaków w wersji mini (wpłynie pozytywnie na wygląd ulicy).

Takie rozwiązanie poprawią estetykę tego miejsca i będzie sprzyjało rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego.

Woonerf (ʋoːn.ɛrf, hol. ulica do mieszkania) − rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej, na której położono nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Woonerf jest w założeniu przestrzenią publiczną, która łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Podstawą projektowania ulicy tego typu jest rezygnacja z tradycyjnego podziału przestrzeni między jezdnię i chodniki oraz zastosowanie elementów małej architektury, co zniechęca kierowców do ruchu tranzytowego, nie wyklucza jednak możliwości wprowadzenia komunikacji miejskiej.

Lokalizacja
ul. Rwańska
Uzasadnienie
 
Załączniki