Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Zanieczyszczenie powietrza stanowi coraz większy problem i nie tylko w okresie zimowym. W Radomiu wielokrotnie obserwuje się przekroczenia norm pyłów i substancji szkodliwych.

Naturalnym sposobem na walkę z zanieczyszczeniami jest zieleń miejska, której niestety brakuje.

 

Największy problem jest na terenach o zwartej zabudowie, gdzie brak jest miejsc na tradycyjne nasadzenia. W tych miejscach dobrą alternatywę stanowią Zielone Ściany – gdzie pionowo sadzone są gatunki flory o udowodnionym działaniu na oczyszczanie powietrza ‑ często są to mchy, które nie wymagają dużego nakładu pracy.

Skuteczność jednej takiej ściany odpowiada kilkudziesięciu drzewom, a zajmuję ona niewielki procent miejsca którego by one wymagały. Ciekawym rozwiązaniem jest także połączenie tego typu ściany z elementami małej architektury – ławkami, leżakami, co dodatkowo poprawi walory estetyczne i funkcjonalne przestrzeni miejskiej.

W ramach projektu, w miejscach, gdzie jest to możliwe można nasadzić drzewa o dużej skuteczności pochłaniania zanieczyszczeń, tj. cis pospolity, lipa holenderska, jałowiec sabiński, lilak meyera, czy mikrobiota syberyjska

Szacunkowy koszt projektu to 200 000 zł.

Lokalizacja
Okołomiejski
Uzasadnienie
 
Załączniki