Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Czas powstania kwatery z polowy lat 70- tych XX w. Mogiły i nawierzchnie na kwaterach wymagają remontu kapitalnego. Betonowe obrzeża zbiorowych mogił oraz chodniki z płyt betonowych wymagają remontu, występują liczne uszkodzenia i ubytki elementów betonowych, również krzyże betonowe pokryte lastrykiem znajdują się w złym stanie technicznym, widoczne są spękania i ubytki w masie lastryko. Właścicielem gruntu jest cmentarz komunalny, ochrona konserwatorska, wpis do gminnej ewidencji zabytków.

 Prace do wykonania: demontaż istniejących obrzeży chodników i krzyży. Usunięcie z mogił starych , niskopiennych iglaków oraz samosiejek drzew.

Przebudowa zbiorowych mogił polegająca na uformowaniu dwóch dużych prostokątnych mogił po każdej ze stron kwatery. Pozostawienie po trzy zbiorowe mogiły po każdej ze stron kwatery w dotychczasowym kształcie z wymianą nawierzchni chodnikowej , obrzeży i krzyży. Wykonanie nowych trawników na mogiłach, montaż nowych obrzeży z kamienia nowych krzyży w ilości 53 szt. Wykonanych z kamienia. Wykonanie podestów na znicze z płyt kamiennych i schody. Całkowity koszt 300 tys. zł.

Nie pozwólmy historii zaniknąć. 

Koszt: do 800 000 zł.

Lokalizacja
Cmentarz komunalny ul. Ofiar Firleja 45- kwatera wojenna
Uzasadnienie
 
Załączniki