Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Projekt zakłada wykonanie ok. 10 murali w mieście. Tematyka murali byłaby różnorodna. Styl murali mógłby nawiązywać do identyfikacji wizualnej strategii marki miasta. Murale mogłyby służyć jako tło zdjęć a zawierając niewielkie logo miasta służyłyby jego promocji. Seria murali tworzyłaby ścieżkę zachęcającą do ich odkrywania i odwiedzania różnych części miasta oraz aktywizowania okolic mniej uczęszczanych.
Tematyka murali dotyczyłaby między innymi:
- Piotrówka - legenda o powstaniu Radomia
- air show
-Konstytucja Nihil-Novi
-zamek radomski
-radom- miasto przemysłowe – mural przedstawiający tradycje przemysłowe miasta
- Marszałek Józef Piłsudski,

- Marszałek Ferdynand Foch
Lokalizacja murali zostanie wybrana spośród możliwych propozycji.

Koszt do 250 000 zł.

Lokalizacja
Radom
Uzasadnienie
 
Załączniki