Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Ścieżka rowerowa wzdłuż Potoku Północnego łącząca ścieżkę na moście tego potoku od strony Centrum Słonecznego ze ścieżką rowerową ul. Szarych Szeregów. Pomiędzy potokiem a ul. Rodziny Winczewskich ciągnie się pas niby zieleni z wydeptaną ścieżką. Nieużytek ten idealnie nadaje się na tę ścieżkę rowerową ponieważ połączy dwie ważne funkcjonujące już ścieżki.

Koszt: do 400 000 zł.

Lokalizacja
Radom, teren pomiędzy Potokiem Północnym a ul. Rodziny Winczewskich
Uzasadnienie
 
Załączniki