Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Propozycja ta ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo medyczne mieszkańców Radomia szczególnie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie i dotyczy około 700 000 osób rocznie. Nieoczekiwane, nagłe zdarzenie jakim jest zatrzymanie krążenia powoduje, że jest ono zawsze dużym wyzwaniem dla osób niosących pomoc. Zwiększyć przeżywalność może pomóc defibrylator AED dostępny na każdym osiedlu w Radomiu. Automatyczny defibrylator zewnętrzny w skrócie AED (ang. Automated External Defibryllator) jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji (defibrylacja jest to zabieg medyczny polegający na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii). Największą zaletą defibrylatora jest możliwość używania go przez osoby nie mające wykształcenia medycznego. Defibrylator po uruchomieniu wydaje jasne komendy w języku polskim i podpowiada po kolei co należy zrobić. Pomaga także przy samej reanimacji podając odpowiednie tempo prowadzenia ucisków. Po licznych badaniach stwierdzono, że wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, natomiast jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia wskaźnik ten wzrasta w niektórych przypadkach nawet do 75%. 

AED powinny  być dostępne we wszystkich publicznych miejscach, w których w danym momencie przebywa znaczna ilość osób. Szkoła w sposób oczywisty mieści się w tej definicji. Na jej terenie, poza uczniami, przebywa również duża ilość osób dorosłych (rodzice, dziadkowie, personel), u których ryzyko nagłych zaburzeń układu krążenia jest znacznie większe. Wdrożenie na terenie szkół programu AED radyklanie podnosi poziom bezpieczeństwa przebywających na jej terenie osób.

Powszechna dostępność defibrylatorów zwiększa o kilkadziesiąt procentszanse na przeżycie pacjenta w nagłym zatrzymaniu krążenia. Defibrylator opcjonalnie może być bezpośrednio połączony z Centrum Powiadamiania Ratunkowego i z "automatu" uruchamiać procedurę wysłania karetki do miejsca zdarzenia.

Ok. 20 defibrylatorów umieszczonych w wybranych instytucjach i placówkach oświatowych w mieście, w każdym z V obszarów.

Koszt: do 200 000 zł.

Lokalizacja
cały Radom – instytucje publiczne podległe Gminie Miasta Radom, placówki oświatowe w mieście
Uzasadnienie
 
Załączniki