Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Projekt zakłada rewitalizację parku (skweru) zlokalizowanego tuż przy Placu Jagiellońskim. m.in. nowe ławki, śmietniki i remont chodników. Zagospodarowanie terenów zielonych tj. inwentaryzacja istniejącej zieleni, nowe nasadzenia itp. oraz wykonanie nowego oświetlenia.

Koszt: do 800 000 zł.

Lokalizacja
Skwer przy Placu Jagiellońskim
Uzasadnienie
 
Załączniki