Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Projekt zakłada powstanie funduszu, którego celem będzie rewitalizacja w postaci remontu radomskich kamienic w centrum miasta. Dofinansowanie odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą nr 409/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Projekt ogólnomiejski (do 300 tys. zł).

Lokalizacja
Obszar ogólnomiejski
Uzasadnienie
 
Załączniki