Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Mieszkańcy Radomia promują osoby zawiązane z miastem poprzez tworzenie tzw. ławeczek. Osobą szczególnie zasłużoną dla miasta jest Prezydent Józef Grzecznarowski, z którego dokonań mieszkańcy korzystają również i dzisiaj. Był wizjonerem, a zdaniem historyków można nazwać go Kazimierzem Wielkim Radomia. Jednocześnie będąc politykiem zawsze był blisko ludzi. Przy ławeczce powinna stać postać Grzecznarowskiego z planem w rękach, patrząca w dal. Prezydent do dzisiaj nie doczekał się szczególnej pamięci przez polityków i mieszkańców, mimo, że w ostatnich 100 latach nikt nie dbał o Radom tak jak on.

Ławeczka Grzecznarowskiego pozwoli na pokazanie mieszkańcom, zwłaszcza młodemu pokoleniu, fragment historii miasta oraz będzie propagować postawę proobywatelską (ze względu na osobę i dokonania Prezydenta Grzecznarowskiego).

Lokalizacja
Park Planty działka nr 16 niedaleko ul. Traugutta i CITu.
Uzasadnienie
 
Załączniki