Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Projekt dot. montażu po ławce na trzech radomskich placach oraz w konsekwencji korzystania z ich potencjału przez mieszkańców/ turystów / podróżnych. Ławki solarne charakteryzują się wyglądem ławek miejskich/ ogrodowych typowych dla takich przestrzeni; są obiektami najnowszej generacji. Oprócz tradycyjnej funkcji spełniają inne, umożliwiając zainteresowanym na korzystanie z energii pozyskanej z zamontowanych na każdej z ich dwóch paneli fotowoltaicznych / warunkiem jest posiadanie kabelka/. Tak więc dysponując kabelkiem/ładowarką zainteresowani będą mogli : doładować sprzęt elektroniczny / MP3 / telefony komórkowe, uzyskać informację o stanie pogody i sensorach smogu, skorzystać z WI Fi, obliczyć lub uzyskać informację o ruchu przechodniów na w/w placu, skorzystać z możliwości stojaka na rowery a miasto może zamieścić interaktywne reklamy / informacje.

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

powszechna i bezpłatna dostępność na wykorzystanie potencjału technologicznego ławek przez zainteresowanych w przestrzeni miejskiej w trzech ważnych miejscach Radomia;

umożliwienie na rozwiązywanie problemów ludzi w przestrzeni miejskiej w sposób nieograniczony podnoszenie jakości życia ludzi/ turystów/ podróżnych ;

przykład przyjaznej przestrzeni publicznej dla ludzi a zarazem na wskroś nowoczesnej i będącej przykładem najnowszych osiągnięć polskiej myśli technologicznej / z wyjątkiem paneli / ;

zmniejszenie zużycia energii pozyskiwanej z węgla oraz zmniejszenie emisji CO 2; podniesienie prestiżu i rangi wymienionych placów w opinii mieszkańców ze względu na ich nowoczesność i potencjał ;

oswoją mieszkańców z niekomercyjnym obiektem polskiej myśli technologicznej;

miasto zaś znajdzie się w grupie innych aglomeracji gdzie takie obiekty już się znajdują.

Montaż ławek solarnych wielofunkcyjnych pozwoli na rozwiązywanie problemów przez mieszkańców /turystów / podróżnych w zakresie korzystanie z typowych dla naszych czasów urządzeń mobilnych wymagających stosowania doładowywania oraz korzystania ze sprzętu elektronicznego i Internetu bez obciążania np. transferu komórkowego.

Lokalizacja
Place w Radomiu:1/ Plac 72 PP w , 2/ Plac Corazziego, 3/ Plac przy fontannach
Uzasadnienie
 
Załączniki