Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Projekt ogólnomiejski

·         Budżet 100 000 zł

W Radomiu następuje bardzo szkodliwa zmiana jeżeli chodzi jakość zieleni i trawników. Miejsca gdzie wycinane są drzewa nie są uzupełniane o nowe rośliny, wiele trawników jest wydeptanych i zniszczonych, jest wiele ruchliwych miejsc w których brakuje roślin. Podczas budowy nowych budynków nie myśli się o zagospodarowaniu terenu zielenią inną niż niską (krzewy lub trawy), co powoduje, że wokół nich pozostają puste przestrzenie, które nie upiększają krajobrazu miasta.

Innym problemem są zaniedbane przestrzenie już zielone, a nierzadko zieleni pozbawione. Mogłyby stanowić miejsca spotykania się mieszkańców, umilać czekanie na autobus, czy po prostu dawać możliwość odpoczynku wśród roślinności, niestety, wydeptany trawnik, brak ławek, bądź cienia nie sprzyja takiej aktywności.

Adresatami projektu będą wszyscy mieszkańcy miasta. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie także na klimat lokalny i poprawę estetyki przestrzeni publicznej. Projekt zakłada dodatkowe nasadzenia w postaci drzew, krzewów i pielęgnację trawników (uzupełnienie wydeptanych miejsc) w mieście oraz obok przystanków autobusowych i najruchliwszych ulic.

W zdecydowany sposób należy zwiększyć ilość nasadzeń krzewów .Miejsca, w których mają powstać wskażą mieszkańcy po przez konsultacje społeczne albo w inny sposób.

Koszt: do 100 000 zł.

Lokalizacja
Całe miasto
Uzasadnienie
 
Załączniki