Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Projekt zakłada postawienie 12 nowych 5-cio wierszowych tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Tablice mogłyby być ustawione na następujących przystankach: Traugutta/Moniuszki (2 szt.), 1905 Roku/Tytoniowa (2 szt.), Prażmowskiego/Dw. PKS (2 szt.), Wierzbicka/Toruńska w kier. centrum (1 szt.). kolejne tablice można ustawić w miejscach dużego ruchu pasażerów.

Powyższe lokalizacje wskazałem, po usłyszeniu sygnałów od Pasażerów że takie tablice przydałyby się na tych właśnie przystankach. Ponadto wspomniane lokalizacje są dość popularne wśród pasażerów.

Powyższy projekt jest wstępny i zakłada dostosowanie go tak by realizacja mogła się zamknąć w kwocie regulaminowych 750 tysięcy złotych.

Koszt: do 800 000 zł.

Lokalizacja
Wskazane w opisie przystanki komunikacji miejskiej
Uzasadnienie
 
Załączniki