Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Projekt dot. wyposażenia przestrzeni Parku Planty w Radomiu w typowe dla siłowni. Urządzenia winny cechować się trwałością i być przeznaczone dla różnych kategorii wiekowych użytkowników.

 

Ze względu na szczupłość miejsca proponowane urządzenia powinny być raczej dwuczłonowe co pozwoli na ich instalację oszczędzenie przestrzeni rekreacyjnej kompleksu.

Siłownie zewnętrzne w przestrzeni miejskiej pozwalają ćwiczyć na powietrzu, powrócić do aktywnego trybu życia; warunkiem jest ich dostępność i sprawność. Niestety takiej siłowni w Parku Planty jeszcze nie ma i mieszkańcy pobliskich bloków oraz wypoczywający są pozbawienia możliwości korzystania z takich atrakcji, bo niewątpliwie podnoszą one rangę przestrzeni. Siłownie zewnętrzne pozwalają na łączenie aktywności i poprawę kondycji oraz wielu parametrów ważnych dla funkcjonowania ludzi.

Dla wielu mieszkańców Radomiu korzystanie z siłowni na powietrzu jest ważne chociażby ze względów zdrowotnych i rozumienie tych aspektów gdy dostęp do świadczeń służby zdrowia jest w zasadzie reglamentowany i ograniczony. Lokalizacja projektu w sąsiedztwie nowego placu zabaw dla dzieci cieszącego się ogromną popularnością jest wskazana ze względów społecznych, wychowawczych i rekreacyjnych nie wspominając zdrowotnych.

Lokalizacja
Park Planty w Radomiu
Uzasadnienie
 
Załączniki