Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Tablica upamiętniającej powstanie Republiki Radomskiej, mogłaby nawiązywać w swojej szacie graficznej do tablic, już istniejących na terenie Radomia, a powstałych w ramach Szlaku turystycznego "Zabytki Radomia". 

W przyszłości tablica mogłaby łączyć się z elemantami obchodzenia kolejnych rocznic odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, stanowiąc razem z Dębem Wolności, rosnącym nieopodal Resursy,  podstawę do utworzenia Szlaku Radomskiej drogi do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tło historyczne: W Radomiu 2 listopada 1918 roku powstała Republika Radomska. W nocy poprzedzającej ten dzień ukonstytuował się w mieszkaniu adwokata Jana Wigury Komitet Pięciu i zorganizował niezależne Państwo Radom. Przez cały tydzień aż do 11 listopada radomianie przejęli kontrolę na urzędami, koleją i zaczęli nawet tworzyć własne odzialy zbrojne– Szwadron Radomski.

 

W dniu 9 listopada 1918 r. władze Republiki Radomskiej  podporządkowały się Tymczasowemu Rządowi Republiki Polskiej w Lublinie. Okres samodzielnych rządów to jednak okres wyjątkowy w naszej lokalnej historii i warto o nim pamiętać i być dumnym z tego wydarzenia. 

Lokalizacja
Na zewnątrz budynku, w którym doszło do ukonstytuowania tzw. Komitetu Pięciu tj. była ulica Szeroka 2, a obecna ulica J. Piłsudskiego 2.
Uzasadnienie
 
Załączniki