Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Projekt zakłada upamiętnienie miejsca, w którym znajdowała się brama do getta w Radomiu na ul. Wałowej. Proponuję oznaczyć chodniki po obu stronach ulicy wraz z przejściem dla pieszych w miejscu w którym istniała brama, identycznie jak oznaczone są chodniki z Warszawie (w miejscach gdzie były mury getta).

Dodatkowo opracowanie wzoru tablic oraz umiejscowienie ich w miejscach wskazanych.

Lokalizacja
ul. Wałowa - chodnik w miejscu bramy do getta
Uzasadnienie
 
Załączniki