Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Mimo wielu lat budowy infrastruktury dla rowerów nadal brakuje spójnej sieci tras umożliwiającej sprawne i bezpieczne poruszanie się po mieście. Projekt wpisuje się w rozbudowę systemu dróg dla rowerów zgodnie z założeniami dokumentów strategicznych Radomia dotyczących poprawy środowiska życia mieszkańców oraz funkcjonowania układu transportowego(m.in. Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomia, Strategii Rozwoju Miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego).

Projekt zakłada budowę 2 m szerokości, asfaltowego łącznika dla rowerów wzdłuż pl. Ołdakowskiego od istniejącej drogi dla rowerów wzdłuż al. Grzecznarowskiego do istniejącego łącznika dla rowerów na ul. Broni. Obecnie w tym miejscu istnieje wspólny ciąg pieszo-rowerowy, którego nawierzchnia jest mocno zdewastowana.

Lokalizacja
Okręg nr 1
Uzasadnienie