Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Projekt zakłada remont skweru przy dworcu PKP - m.in. wymiana i uzupełnienie ławek i koszy na śmieci, nowe nasadzenia. 

Lokalizacja
Skwer przy dworcu PKP
Uzasadnienie
 
Załączniki