Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis

Projekt zakłada dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł systemu informacji miejskiej w Radomiu. Pieniądze mogłyby zostać przeznaczone na informacje kierującą pieszych lub informacje opisowo-graficzną zgodnie ze stroną 11 (punkt 3 i punkt 6 grafiki) uchwały nr 293/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 688/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Radomiu.

Projekt dotyczy małej architektury w obszarze I (centrum miasta - śródmieście).

Lokalizacja
Centrum miasta - śródmieście
Uzasadnienie
 
Załączniki