Rejestracja

PESEL
Imię
Nazwisko
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Adres
Warunki

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Uchwałą Nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do:

  • przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Radomiu,
  • dla badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Radomias

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o tym że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

  • administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod.kontakt@umradom.pl
  • Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r./li>
  • odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • Moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  • Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
  • Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ponadto oświadczam, że w myśl art. 25 Kodeksu Cywilnego przebywam z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy Miasta Radomia. Jestem mieszkańcem Radomia

Oświadczenie
Oświadczenie dla mieszkańców pomiędzy 16 a 18 rokiem życia. Oświadczenie jest niezbędne w procesie weryfikacji danych. Prosimy o załączenie oświadczenia w formie skanu. Dozwolone formaty JPG lub PDF

Antyspam

Zabezpieczenie antyspamowe (Wpisz wynik)