Rejestracja

PESEL
Imię
Nazwisko
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Adres
Warunki

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Uchwałą Nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do:

  • przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Radomiu,
  • dla badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Radomia

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia, 26–600 Radom ul. Jana Kilińskiego 30. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu

Ponadto oświadczam, że w myśl art. 25 Kodeksu Cywilnego przebywam z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy Miasta Radomia. Jestem mieszkańcem Radomia

Oświadczenie
Oświadczenie dla mieszkańców pomiędzy 16 a 18 rokiem życia. Oświadczenie jest niezbędne w procesie weryfikacji danych. Prosimy o załączenie oświadczenia w formie skanu. Dozwolone formaty JPG lub PDF

Antyspam

Zabezpieczenie antyspamowe (Wpisz wynik)