Aktualności

Zapraszamy 20 lipca do Kamienicy Deskurów. Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan SUPM) oparte są o długoterminową i zrównoważoną wizję dotyczącą rozwoju miasta. Swoim zakresem bardzo mocno uwzględniają koszty i korzyści społeczne. W III etapie Konsultacji Społecznych nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu wraz z projektem Strategicznej Oceny… więcej »
Zapraszamy do zapoznania się z listami projektów ocenionych pozytywnie i projektów ocenionych negatywnie Projekty ocenione pozytywnie Projekty ocenione negatywnie W tym roku radomianie zgłosili 410 wniosków, spośród których 308 zostało pozytywnie zaopiniowanych, a 37 z nich przyłączono do projektów o tożsamym bądź podobnym zakresie. Zgodnie uchwałą Rady Miejskiej w sprawie:… więcej »
Zapraszamy na 1 spotkanie Online w 29.06.2023 - godzina 18:00 - Link do TEAMS Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan SUPM) oparte są o długoterminową i zrównoważoną wizję dotyczącą rozwoju miasta. Swoim zakresem bardzo mocno uwzględniają koszty i korzyści społeczne. W III etapie Konsultacji Społecznych nastąpi wyłożenie do… więcej »
Na stronie BIP zostały opublikowane informacje o sposobie rozpatrzenie uwag i wniosków, raport oraz podsumowanie i uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczących projektu dokumentu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032” Konsultacje społeczne trwały od… więcej »