Sonda Publiczna - Obsługa komunikacyjna ulicy Szydłowieckiej

Sonda publiczna 

Obsługa komunikacyjna ulicy Szydłowieckiej

 

Sonda trwała od 2 sierpnia do 10 sierpnia 2021 roku

Celem sondy jest zebranie opinii mieszkańców miasta Radomia dotyczących przedstawionych wariantów obsługi komunikacyjnej ulicy Szydłowieckiej.

  

Udział można wziąć poprzez wypełnienie ankiety:

 - w formie elektronicznej - poprzez przesłanie jej na adres: konsultacje@umradom.pl.

- w formie papierowej - w stałych punktach:

- Biuro Rady Miejskiej, ul. Rynek 1,

- Biuro Obsługi Mieszkańca (pok. 19), ul. Kilińskiego 30,

- Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

- Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej, ul. Struga 1

- Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rwańska 16