Konsultacje społeczne dotyczące propozycji lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i uwag dotyczących propozycji lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).