Konsultacje społeczne dotyczące zmian organizacji ruchu na ulicach Szczęśliwej, Urodzajnej, Na Stoku, Zielonej, Żyznej, Zajęczej, Uroczej, Nadziei oraz Sarniej

Konsultacje społeczne dotyczące zmian organizacji ruchu na ulicach Szczęśliwej, Urodzajnej, Na Stoku, Zielonej, Żyznej, Zajęczej, Uroczej, Nadziei oraz Sarniej

Na podstawie art. 5 a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz §6 pkt 1 uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego elem konsultacji społecznych jest:

zebranie uwag dotyczących zmian w organizacji ruchu na ulicach Szczęśliwej, Urodzajnej, Na Stoku, Zielonej, Żyznej, Zajęczej, Uroczej, Nadziei oraz Sarniej  według wariantów:

 

  wariant 1- strefa ruchu, Tempo 30 Mapa
wariant 2- strefa zamieszkania Mapa
wariant 3 – strefa ruchu, Tempo 30, ulice dwukierunkowe Mapa
wariant 4- strefa zamieszkania, ul. Żyzna jednokierunkowa Mapa

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

- otwartych spotkań z mieszkańcami ulic Szczęśliwej, Urodzajnej, Na Stoku, Zielonej, Żytniej, Zajęczej, Uroczej, Nadziei oraz Sarniej, które odbędą się w terminie:

15.06.2019 r. od godz. 10.00– 12.00 na rogu ulic Zielonej od ulicy Czarnieckiego

24.06. 2019 r. od godz. 17.00- 19.00 na skrzyżowanie ulic Osiowej, Żyznej oraz Mariana Langiewicza

 

Ankiety można składać:

a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji na adres: konsultacje@umradom.pl,
b) w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:
- Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,
- Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,
- Referat Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,
- Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

oraz podczas spotkań z mieszkańcami:

- 15.06.2019 r.- na rogu ulic Zielonej od ulicy Czarnieckiego

- 24.06. 2019 r. – skrzyżowanie ulic Osiowej, Żyznej oraz Mariana Langiewicza