Konsultacje społeczne w sprawie: Koncepcji podziału funkcjonalno-przestrzennego części osiedla XV-lecia w rejonie ulic: Warszawskiej, 11 listopada, Chrobrego i Potoku Północnego.

 

 

 

  

 

 

 

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia do „Koncepcji podziału funkcjonalno-przestrzennego części Osiedla XV-lecia w rejonie ulic: Warszawskiej, 11 listopada, Chrobrego i Potoku Północnego”

 

 

 

Konsultacje społeczne potrwają od dnia  14 sierpnia 2018 r. do dnia  27 sierpnia 2018 r. 

 

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach: ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a)      w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji na adres: konsultacje@umradom.pl,

b)      w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety, stanowiącej załącznik nr 3do niniejszego Zarządzenia, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

- Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,

- Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,

- Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

- Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

 

oraz podczas spotkań z mieszkańcami:

·         18.08.2018r. – okolice ul. Chrobrego 17 (przy przystanku autobusowym Chrobrego/Sowińskiego), godz. 10:00-12:00

·         21.08.2018r. – okolice ul. Chrobrego 7/9 (przy pawilonach handlowych), godz. 16:00-18:00

 

Więcej informacji w Zarządzeniu.