Aktualności

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3896/2022 r. Prezydenta Miasta Radomia zmieniającym Zarządzenie nr 4289/2022 r. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia w celu rozpoznania oczekiwań mieszkańców i interesariuszy w sprawie dokumentu – Plan Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia… więcej »
Konsultacje społeczne w celu przedstawienia mieszkańcom wstępnej koncepcji projektu "Rozbudowy układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11 Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli mieszkaniowych” potrwają od 23.02.2023 r. do 09.03.2023 r. Uwagi i opinie do przedstawionego projektu można zgłaszać wypełniając ankietę, którą należy przesłać drogą… więcej »
Konsultacje społeczne potrwają od 21.02.2023 r. do 13.03.2023 r. Projekt dokumentu dostępny pod ADRESEM Uwagi i wnioski do przedstawionego projektu można zgłaszać: – wypełnienie formularza w wersji elektronicznej i przesłanie go na adres konsultacje@umradom.pl, bądź w wersji papierowej i pozostawienie w punktach konsultacyjnych: Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),Wydział… więcej »
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 19.01.2023 r. w godzinach 17.00 do 19.00 w Kamienicy Deskurów, Rynek 15 Konsultacje mają na celu zaznajomienie mieszkańców z założeniami programu oraz zebranie opinii i uwag radomian. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta - zarówno użytkownicy terenów zielonych, jak i osoby aktywnie… więcej »