Konsultacje Społeczne dotyczące wprowadzenia w mieście programu „Karta Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym”

 

 

 

                

 

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia dotyczących wprowadzenia w mieście programu „Karta Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym”.

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 

Konsultacje społeczne potrwają od dnia 06.06.2018 r. do dnia 21.06.2018 r. 

 

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach: ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia,

 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a)      w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji na adres: konsultacje@umradom.pl,

b)      w formie papierowej poprzez odpowiedź na pytania zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

·         Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,

·         Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,

·         Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

·         Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

c)      w formie spotkań z Mieszkańcami