Konsultacje społeczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wierzbicka ”

 

Konsultacje zakończone.