Konsultacje społeczne projektu pn.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia”

Cel i przedmiot konsultacji:

celem konsultacji jest zebranie opinii i wniosków mieszkańców miasta Radomia projektu pn.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia”

 

 Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz miejsce ich przeprowadzenia:

 

od 21 marca 2018 do 10 kwietnia 2018 r.

 

w tym otwarte spotkanie z mieszkańcami - 9 kwietnia 2018 r. od godz. 17:30 – 19:30 –  sala konferencyjna (pok. 114), ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom;

 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) nadsyłanie uwag drogą elektroniczną na adres: konsultacje@umradom.pl;

b) w formie papierowej na adres: Kancelaria Prezydenta, Referat Komunikacji Społecznej  i Promocji Miasta , ul. Stefana Żeromskiego  53 (pok. 104), Radom;

c) ustnie  do  protokołu  (osobiście  w  siedzibie  Urzędu Miejskiego  w  Radomiu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa -  III p. pok. 314);

 

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

a)     Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres merytoryczny);

b)     Kancelaria Prezydenta, Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny).


 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 
 

 

Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
Urząd Miejski w Radomiu

Kancelaria Prezydenta


ul. Żeromskiego 53 pok.104, 26-600 Radom
tel. 48 36 20 277

tel. 48 36 20 279
e-mail: konsultacje@umradom.pl
www.konsultacje.radom.pl