Zwycięskie projekty 2016

Obszar O
Pozycja Nr Projektu Nazwa Liczba uzyskanych Punków Liczba głosujących % głosujących % głosów w obszarze Średnia uzyskanych Punktów
Internet Wersje papierowe OGÓŁEM Internet Wersje papierowe OGÓŁEM
1 16 Dobry Dom- miejsce troski o psychikę człowieka 950 11675 12625 289 2396 2685 27,47% 10,27% 4,70
2 8 AMBULANS DLA RADOMIAN 7481 3355 10836 1559 721 2280 23,33% 8,72% 4,75
3 21 Opryski parków w mieście przeciw komarom i kleszczą 1740 7381 9121 433 1535 1968 20,14% 7,52% 4,63
Obszar I
Pozycja Nr Projektu Nazwa Liczba uzyskanych Punków Liczba głosujących % głosujących % głosów w obszarze  
Internet Wersje papierowe OGÓŁEM Internet Wersje papierowe OGÓŁEM OGÓŁEM
1 10 Boiska dla PSP 13 604 15305 15909 173 3107 3280 33,6% 18,3% 4,85
2 9 Modernizacja terenu do celów rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 682 11995 12677 195 2442 2637 27,0% 14,7% 4,81
Obszar II
Pozycja Nr Projektu Nazwa Liczba uzyskanych Punków Liczba głosujących % głosujących % głosów w obszarze  
Internet Wersje papierowe OGÓŁEM Internet Wersje papierowe OGÓŁEM OGÓŁEM
1 3 Ścieżki rowerowe na Ustroniu, Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Grzecznarowskiego 4222 3097 7319 886 694 1580 16,2% 27,0% 4,63
3 2 Nowe książki dla bibliotek - powiększenie księgozbiorów filii nr 14, 15. 714 2652 3366 197 601 798 8,2% 13,6% 4,22
4 6 "Sprawne dzieci - zdrowe dzieci" Strefa aktywności ruchowej i wypoczynku przy PSP nr 4 w Radomiu 690 2639 3329 193 614 807 8,3% 13,8% 4,13
Obszar III
Pozycja Nr Projektu Nazwa Liczba uzyskanych Punków Liczba głosujących % głosujących % głosów w obszarze  
Internet Wersje papierowe OGÓŁEM Internet Wersje papierowe OGÓŁEM OGÓŁEM
1 13 Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnia na osiedlu Wośniki 660 10150 10810 179 2082 2261 23,1% 5,7% 4,78
3 2  Nowe książki dla bibliotek - powiększenie księgozbiorów filii nr 9, 12, 16 905 2879 3784 227 632 859 8,8% 7,8% 4,41
4 9 Pieszo i bezpiecznie 611 2279 2890 172 524 696 7,1% 5,3% 4,15
8 14 Doposażenie i ogrodzenie oraz zmiana lokalizacji istniejącego placu zabaw na terenie osiedla Podkanów przy ul. Odlewniczej 2 346 2013 2359 121 456 577 5,9% 3,0% 4,09
Obszar IV
Pozycja Nr Projektu Nazwa Liczba uzyskanych Punków Liczba głosujących % głosujących % głosów w obszarze  
Internet Wersje papierowe OGÓŁEM Internet Wersje papierowe OGÓŁEM OGÓŁEM
1 11 Zagospodarowanie zielonych obiektów przedszkolnych II LO. im M. Konopnickiej 684 9851 10535 193 2025 2218 22,7% 6,7% 4,75
2 3 Kontynuacja Budowy i powiększenie Parku Gołębiów- siłownia fitness, nowe nasadzenia, ławki oraz ścieżki piesze i rowerowe 3820 3066 6886 811 659 1470 15,0% 37,2% 4,68
3 7 Adaptacja Pomieszczenia mieszczącego się w budynku PSP 29 w Radomiu na ogólnodostępny kompleks rekreacyjno-edukacyjny dla społeczności lokalnej dzielnic: Kaptur, Zamłynie, Wacyn 387 3024 3411 123 670 793 8,1% 3,8% 4,30
4 5 Nowe książki dla bibliotek - powiększenie księgozbiorów filii nr 3, 4. 663 2232 2895 183 495 678 6,9% 6,4% 4,27
5 14 Siłownia zewnętrzna, ul. Mroza 365 2121 2486 112 459 571 5,8% 3,6% 4,35
Obszar V
Pozycja Nr Projektu Nazwa Liczba uzyskanych Punków Liczba głosujących % głosujących % głosów w obszarze  
Internet Wersje papierowe OGÓŁEM Internet Wersje papierowe OGÓŁEM OGÓŁEM
1 3 Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. Energetyków, pomiędzy ul. Stara i Nowa Wola Gołębiowska 3886 4365 8251 819 921 1740 17,8% 96,9% 4,74
2 1  Nowe książki dla bibliotek - powiększenie księgozbiorów filii nr 1, 2. 734 2626 3360 191 594 785 8,0% 18,3% 4,28
4 4 Siłownia pod gołym niebem 791 2245 3036 207 513 720 7,4% 19,7% 4,22