Konsultacje społeczne w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Cel i przedmiot konsultacji:

celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców miasta Radomia w przedmiocie zmiany organizacji ruchu na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu.

W związku z obecnym deficytem miejsc postojowych w centrum miasta jak i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, należy wypracować optymalne rozwiązanie korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron, a przede wszystkim dla mieszkańców ul. Wyszyńskiego w Radomiu.

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz miejsce ich przeprowadzenia:

 od 13 listopada 2017r. do 26 listopada 2017r.

w tym spotkania z mieszkańcami:

a)     16 listopada 2017r. od godz. 15:00 – 17:00 –  ul. Wyszyńskiego w Radomiu (namiot konsultacyjny);

b)    25 listopada 2017r. od godz. 10:00 do godz. 13:00– ul. Wyszyńskiego w Radomiu (namiot konsultacyjny);

 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

Ø  w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie uwag na adres: konsultacje@umradom.pl,

Ø  w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

 

- Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9;

-Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30;

-Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta w Radomiu (pok. 103) ul. Żeromskiego 53;

-Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1;

            -podczas spotkań z mieszkańcami (namiot konsultacyjny).

 

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 
 

 

Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
Urząd Miejski w Radomiu

Kancelaria Prezydenta
ul. Żeromskiego 53 pok.104, 26-600 Radom
tel. 48 36 20 277
e-mail: konsultacje@umradom.pl
www.konsultacje.radom.pl