Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Rybna – Czarnieckiego – Warszawska”, ‘Waryńskiego”, „Dolina Kosówki II”, „Wośniki”.

Konsultacje społeczne w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

„Rybna – Czarnieckiego – Warszawska”, ‘Waryńskiego”, „Dolina Kosówki II”, „Wośniki”.

 

Konsultacje potrwają od dnia 29 września 2017 r. do dnia 13 października 2017 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia do przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rybna – Czarnieckiego – Warszawska”

 

 

Spotkania z mieszkańcami:

- 07.10.2017 r. w godz. 10:00-13:00 – przy przystanku autobusowym Warszawska/Klejowa

- 10.10.2017 r. w godz. 16:00-19:00 – przy rondzie Narodowych Sił Zbrojnych