Projekty zgłoszone w 2017 r.

25
stycznia 2017
Doposażenie radomskich placów zabaw w urządzenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada również wyposażenie siłowni napowietrznych w sprzęt dla osób z dysfunkcjami ruchu.
więcej »
25
stycznia 2017
Rower staje się coraz popularniejszym środkiem transportu w codziennej komunikacji radomian. Co więcej rusza program radomskiego roweru miejskiego, który pozwoli na uzupełnienie komunikacji miejskiej o środek taniej, ekologicznej i ...
więcej »
25
stycznia 2017
Prowadzenie szkoleń dzieci i młodzieży w szkołach z zakresu zasad bezpiecznego zachowania nad wodą i na wodzie w celu podniesienia bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarach wodnych.
więcej »
25
stycznia 2017
W lasach naturalnych istniała duża liczba miejsc w których ptaki mogły przystępować do lęgu. W krajobrazie przekształconym przez człowieka ważnym czynnikiem ograniczającym liczebność ptaków jest brak takich miejsc. Starsze drzewa ...
więcej »
25
stycznia 2017
Cele zgłaszanego projektu Organizacja imprezy Ogólnopolskiej o zasięgu oddziaływania międzynarodowym: - Promocja Radomia - Prezentacja dla jak ...
więcej »