Projekty zgłoszone w 2017 r.

20
stycznia 2017
Celem projektu jest opracowanie koncepcji na wdrożenie (wykonanie) Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Radomiu. W przedmiotowej koncepcji należy uwzględnić: Podsystem sterowania ruchem z monitoringiem ...
więcej »
22
stycznia 2017
Projekt zakłada zorganizowanie czatu (np 2x w roku) z Prezydentem Radomia i/lub jego zastępcami. Podczas czatu mieszkańcy miasta mogli by zadawać Prezydentowi pytania związane z miastem.
więcej »
23
stycznia 2017
Zarówno w życiu codziennym, jak i podczas pracy zawodowej każdy z nas narażony jest na niebezpieczeństwo wystąpienia stanów nagłego zagrożenia zdrowia bądź życia. W takiej sytuacji kluczowe znaczenie odgrywają działania ...
więcej »
23
stycznia 2017
Projekt zakłada zorganizowanie w Radomskich parkach zajęć fitness, joga, tai-chi, pilates. Udział w zajęciach byłby bezpłatny i dobrowolny. Projekt może być prowadzony w miesiącach wakacyjnych. W wyznaczonych dniach i godzinach (najlepiej o 2 ...
więcej »
25
stycznia 2017
Projekt dotyczy ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt poprzez sfinansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji psów, zarówno bezdomnych jak i posiadających właścicieli, a także zachęcenie mieszkańców Radomia do ...
więcej »